Mësoni se kur u themelua laboratori i Spitalit të Gjilanit

 Mësoni se kur u themelua laboratori i Spitalit të Gjilanit

Fillimi i njësisë së laboratorit sipas të dhënave gojore datojnë para themelimit të spitalit, të dhëna të besueshme për ekzistencën e laboratorit në spital datojn diku nga viti 1954. Në laborator atëherë punoheshin analiza të caktuara dhe të pakta si: sediment i gjakut, urina, disa parmatra nga hemogrami(erc.hgb.lkc.) dhe tek më vonë u fillua me testet e reja si ato të: glukoza, urea, kreatinina etj. Laboratori është lëvizur shpesh mbrenda ambienteve të spitalit për çka është vështirësuar përcjellja e veprimatarisë laboratorike në mënyrë kronologjike si pasojë e pamjaftueshmërisë së dokumenteve të shkruara.


Sot laboratori i Spitalit te përgjithashëm në Gjilan ofron shërbime laboratorike për nivelin dytësor por edhe atë parësor (si pasojë e mungesës së aparaturës së avansuar në nivelin parësor) për popullatën e Gjilanit, Dardanës, Vitisë, Kllokotit, Artanës, Ranillugut, Parteshit por edhe më gjërë. /zerogjasht/.

Të ngjajshme