Sa të punësuar kishte në Gjilan dikur…

 Sa të punësuar kishte në Gjilan dikur…

Gjilani në vitet 1970 -1990 ishte qendër ekonomike, industriale, zhvillimore

Paga mesatare sillej nga 700 – 1450 marka gjermane. 

Mësimdhënësit kishin pagën mujore në vlerën 1200 marka, ndërsa mjekët në vlerën 1400 marka.

Ndërmarrjet Shoqërore 

Fabrika e Tekstilit-3400 punëtorë;
Fabrika e Baterive-1200 punëtorë;
Fabrika e Radiatoreve-900 punëtorë;
Fabrika e Perpunimit të hekurit-500 punëtorë;
Fabrika e përpunimt të brumërave-450 punëtorë;
Fabrika e Duhanit-1200 punëtorë;
Fabrika e përpunimit të mishit-420 punëtorë;
Fabrika dhe ndërmarrja e ndërtimit 5500 punëtorë.
16 Nëntori-600 puntorë;
Mlladosti me qindra shitore në qytet-600 punëtorë;
Hoteli i Qytetit 70-120 punëtorë;
Banka “Bankos dhe Jugobanka” 200-punëtorë;
Posta e Gjilanit – 189 punëtorë;
Elektro Kosova – 350 punëtorë;
Ujësjellësi Morava- 130-160 punëtorë;
Magjistralja për mirëmbajtjen e rrugëve -70 punëtorë;
Radio Gjilani- 30 punëtorë;
Komunalitë për mirëmbajten e pastërtisë në qytet: 150-200 punëtorë.

Institucionet Shtetërore Komunale në Gjilan

Institucionet Arsimore në Gjilan- 350-400 punëtorë.
-Spitali Rajonal në Gjilan-470 punëtorë;
-Shtëpia e Shëndetit në Gjilan-270 punëtorë;
-Stacioni Policor në Gjilan-270 punonjës;
-Zjarrfikësat-35 punëtorë;

Kryetarët e Komunës në vitet 1970 -1989
Shqiptarë:
Milaim Zeqiri
Fahredin Behxheti
Isa Shefkiu
Faik Haziri…

Të dhënat statistikore janë të Ramil Veliut, i cili ka punuar zëvendës drejtor në Shtëpinë e Shëndetit në Gjilan plot 43 vite. Shënimet statistikore për numrin e të punësuarëve dikur në Gjilan i ka përcjellur për botim djali i Ramilit, Ismajl Veliu/ Shqiptarët përbënin 70 për qind të strukturave drejtuese në nivel komune, duke nisur me Komunën dhe institucionet tjera komunale.

Të ngjajshme