Kush janë ata që kanë nevojë për logoped?

 Kush janë ata që kanë nevojë për logoped?

Zakonisht fëmijët që shfaqin vështirësi në të folur, në komunikim, në lexim dhe shkrim.

Nje fëmijë mund të bjerë në sy në sfera të ndryshme gjuhsore:

– të kuptuarit e gjuhës

– të treguarit

– në gramatikë

– në fjalor

Ai mund të tërheq vëmendje nëse shfaq:

– Probleme në rrjedhshmërinë e të folurit.

– Vështirësi në të gëlltitur.

– Shqetësime të zërit.

– Probleme në të folur (S në vend të Sh-ës, vendosja e gjuhës

midis dhëmbëve duke folur)

– Veshtirësi në lexim dhe shkrim.

Çfarë mund të bëjë shkolla?

Prindi dhe mësuesi mund të bëjnë një kërkesë, për sqarim logopedik.

Drejtoria e shkollës mund të bëjë një

terapi individuale ose në grup jashtë klasës. Në këto raste mund të përfshihet

edhe shërbimi psikologjiko shkollor.

Në terapi, fëmija me probleme në të folur, me anë të ushtrimeve, formave të të

luajturit dhe me ushtrime perceptimi mund ti balancoj deficitet e tij, dhe ti përmirësojë

kompetencat gjuhësore.

Të ngjajshme