Gjenerata e parë e nxënësve në shkollën e fshatit Shipashnicë e Epërme

 Gjenerata e parë e nxënësve në shkollën e fshatit Shipashnicë e Epërme

Shkolla dhe mësimi i rregullt në fshatin Shipashnicë (Dërmaku) ka filluar me datën 10 Mars 1948.

Prandaj, kjo datë është e shejtë për Dërmakët. Me këtë datë kanë qenë të regjistruar në klasën e parë 122 nxënës prej tyre 68 djem e 54 vajza. Mësuesi I parë ka qenë Metush Krasniqi.

Më poshte gjeni 10 nxënësit më të dalluar të cilët para Komisionit pyetës kanë kaluar klasën e parë, të dytë, të tretë dhe të katërtën për 2 vite Shkollore: 10 Mars 1948 deri më 10 Qershor 1949/50.

Tani Shkolla mban emrin Sadri Misini.

Gjenerata e parë e nxënësve të dalluar ishin:

Hasan Imeri

Hashim Ramadani

Adem Myrtezi

Hasim Hasani

Halit Rexhepi

Halil Raifi

Ismet Hamdiu

Ibrahim Fetahu

Jahi Mehmeti

Në këtë botë ende jetojnë vetëm 3 ish nxënës: Ademi, Hasimi dhe Ismeti.

Shkroi: Hasim Dërmaku

Të ngjajshme