Floran Sahiti nga Gjilani doktoron me sukses të lartë për mjekësi në Universitetin e Würzburgut

 Floran Sahiti nga Gjilani doktoron me sukses të lartë për mjekësi në Universitetin e Würzburgut

Dr. Floran Sahiti arriti të përfundojë programin e Doktoratës me shumë sukses duke e bërë mbrojtjen e tezës së doktoratës më datë 2 Gusht 2022

Floran Sahiti, 30-vjeçar, i lindur në Gjilan, Kosovë, ka përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Mjekësi e Përgjithshme në Universiteti i Prishtinës në vitin 2016, ku ka mbrojtur temën e diplomës nga fusha e mjekësisë bioeksperimentale nën udhëheqjen e Profesor Ramadan Sopit, rezultate të cilat janë përfshirë në punimin e publikuar në linkun vijues: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.25848 .

Gjatë studimeve Dr. Sahiti ishte fitues i bursës për shkëmbim studentor përmes programit Erasmus Mundus, ku përfundoi një vit të studimeve në Universitetin e Masarikut në Republikën Çeke si dhe përfitues i programit për shkëmbim studentor në Universitetin e Dartmouth, në New Hampshire, USA.

Pas përfundimit të studimeve të mjekësisë dhe përfundimit të stazhit mjekësor në Kosovë, Floran Sahiti në një proces shumë konkurrues, ai u zgjodh për programin MD/PhD të ofruar nga Qendra Ndërdisiplinore për Kërkime Klinike (IZKF) dhe Shkolla për të postdiplomuar të Shkencave të Jetës, Universiteti Julius-Maximilian, Würzburg, Gjermani.

Gjatë periudhës përgatitore 6-mujore mori trajnim nga fusha e fiziologjisë klinike në institutin e Fiziologjisë në Universitetin e Würzburgut dhe më pas trajnim intensiv nga fusha e Ekokardiografisë (Ultrazëri i Zemrës) në Qendrën Gjermane për Pamjaftueshmëri (Insuficiencë) të Zemrës (Deutsches Zentrum für Herzinsuffizienz), Klinika Universitare e Würzburg-ut, shkruan albinfo.ch. Dr. Sahiti iu bashkua grupit punues të Profesor Stefan Störk dhe PD Dr.med Caroline Morbach, grup i cili përqendrohet në kërkimin klinik në fushën e pamjaftueshmërisë së zemrës. Në kuadër të laboratorit për imazheri Kardiovaskulare të bazuar në Ultratinguj (Academic Core Lab- Ultrasound based), ai iu nënshtrua një trajnimi të strukturuar në ekokardiografi dhe u bë një staf i vlefshëm, i cili është në gjendje të kryejë ekokardiograme transtorakale dhe transezofageale në një nivel të lartë ekspertize.

Që nga marsi i vitit 2018, Florani ka filluar studimet e Doktoratës në Qendrën Gjermane për Pamjaftueshmëri të Zemrës, Klinika Universitare e Würzburgut dhe Universiteti i Würzburgut.

Për temën e tij të doktoratës, Dr. Sahiti u përqendrua në një metodë të re ekokardiografike që mundëson vlerësimin joinvaziv të punës së miokardit. Analiza e punës së miokardit është një metodë joinvazive e nxjerrë nga ekokardiografia për të vlerësuar karakteristikat e performancës së barkushes së majtë (dhoma e majtë kryesore e zemrës).

Kjo metodë është potencialisht e një rëndësie të madhe pasi mundëson përcaktimin sasior të informacionit që përndryshe do të kërkonte një matje të kateterit invaziv. Vlerat e marra në këtë mënyrë janë një shprehje e drejtpërdrejtë e efikasitetit të metabolizmit të energjisë kardiake – si në të gjithë zemrën ashtu edhe në segmentet individuale të barkushes së majtë.

Dr. Sahiti e aplikoi këtë mjet të ri në një grup të madh të bazuar në popullatë (STAAB Cohort Study) prej 5000 individësh për të nxjerrë vlerat referente dhe për të identifikuar përcaktuesit e parametrave përkatës të punës së miokardit. Kjo punë është e rëndësishme pasi ju lejon të gjeni individë në rrezik për dështimin e zemrës dhe të synoni më mirë parandalimin parësor. Më tej, Dr. Sahiti vlerësoi punën e miokardit në një grup të madh prej 600 pacientësh me insuficiencë akute të zemrës dhe identifikoi punën e humbur, pra punën që nuk kontribuon në deputin kardiak, si një parametër inkremental, prognostik përtej treguesve të rrezikut konvencional.

Gjatë viteve të fundit Dr. Sahiti ka qenë një doktorant shumë i motivuar, i orientuar drejt qëllimeve, energjik dhe i shkëlqyer. Në kuadër të projekteve të doktoratës, ai arriti të jetë autor i 3 botimeve si autori i parë dhe ishte bashkautor i një grupi tjetër prej 4 botimesh që dolën nga departamenti per hulumtime klinike, shkruan albinfo.ch. Ai do të vazhdojë të botojë dorëshkrime të tjera në lidhje me pasurinë e të dhënave të gjeneruara gjatë periudhës së doktoraturës. Dr. Sahiti e prezantoi punën e tij kërkimore me sukses si prezantime gojore dhe poster në kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare, p.sh., EuroEcho Milan 2018, DGK Jahrestagung Mannheim 2019, 2020, 2021, Heart Failure together with World Congress in Acute Heart Failure ne Athens 2019, ESC Congress Paris 2019, EuroEcho Vienna 2019, , EACVI Digital Experience 2020,

Dr. Floran Sahiti arriti të përfundojë programin e Doktoratës me shumë sukses duke e bërë mbrojtjen e tezës së doktoratës më datë 2 gusht 2022.

Më tutje, duke filluar nga vera e vitit 2021, ai filloi specializimin ne fushën e mjekësisë interne dhe kardiologjisë në Spitalin Universitar Würzburg.

Dr. Sahiti është bërë një anëtar i vlefshëm i grupit të tij të punës, dhe i cili posedon të gjitha kualifikimet për t’u rritur me sukses në një karrierë akademike si shkencëtar klinik. Ai është vërtet i interesuar për kërkimet klinike, u kushton vëmendje detajeve, është shkencërisht numër i plotë dhe ka një karakter të madh, integrues, bashkëpunues. Kombinimi i këmbënguljes, aftësisë analitike dhe aftësive profesionale të komunikimit që gjenden te Dr. Sahiti janë parakushte ideale për një karrierë premtuese.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sahiti+F&cauthor_id=33654241

Të ngjajshme