Shoqata për kultivimin dhe mbrojtjen e pëllumbave lartfluturues “Vitia”

 Shoqata për kultivimin dhe mbrojtjen e pëllumbave lartfluturues “Vitia”

Është themeluar më datë 08.01.2014 dhe prej asaj dite në këtë shoqatë çdo vit rritet numri i anëtarëve, i cili aktualisht sillet prej 50 deri 100 anëtarë, varësisht ndonjë vit rritet ndonjë vit bie numri, por nuk bie më pak se 50 anëtarë. Shoqata merret me aktivitete garuese, ku çdo garues merr pjesë në gara me 8 deri 10 pëllumba, ku garohet për vendin e parë, të dytë dhe të tretin.

Sipas rregullores së pëllumbave lartfluturues, çdo garues përgatitë tufën e pëllumbave, gara lajmërohet te komisioni garues. Komisioni garues përcakton 2 arbitra që do të udhëheqin me garën, sipas rregullores. Shoqata “Vitia” financohet me mjete vetanake, ku çdo anëtarë duhet të paguajë një shumë të hollave prej 10 deri 15 euro për person.

Me këto mjete të tubuara blejnë kupat dhe shpërblimet për fituesin e garave për vendet 1, 2 dhe 3. Prej kur shoqata “Vitia” është themeluar nuk ka pranuar asnjë donacion nga komuna e Vitisë, por as nga qendra në Prishtinë.

Të ngjajshme