Nis zgjerimi i ndriçimit në shtatë lokalitete në Kamenicë

 Nis zgjerimi i ndriçimit në shtatë lokalitete në Kamenicë

Kamenicë – Tri vitet e kaluara kemi zgjeruar ndriçimin për 17 km ka shkruar Qëndron Kastrati.

Postimi i plotë i Qëndron Kastratit

Karaqevë të Epërme, Hodonoc, Muqiverc, Topanicë, Koretin, Hogosht dhe Kamenicë.
Në bazë të kërkesave të banorëve ku kriter kryesor është numri i banorëve.
Tri vitet e kaluara kemi zgjeruar ndriçimin për 17km.
20 lokalitete.
Kopërnicë, Koretin, Ruboc, Berivojcë, Kamenicë, Roganë, Hodonoc dhe Koretin, Busavatë, Topanicë, Dajkoc, dy Shipashnicat, Grizime, Petrit, Kolloleq.
Kemi zëvendësuar poçat klasik në efiçent për të kursyer shpenzimet në disa lokalitete.

Të ngjajshme