Kush është Ukshin Rr.Ukshini?

 Kush është Ukshin Rr.Ukshini?

Ukshin Ukshini u lind në vitin 1947 në fshatin Budrikë e Epërme, komuna e Vitisë. Shkollen fillore , cikli i ulët , e kreu në vendlindje kurse tetëvjeçren në Pozhoran dhe Partesh. Shkollen e mesme ekonomike e kreu në Ferizaj.

Pas diplomimittë shkollës së Mesm është punësuar në Kombinatine Tekstilit në Gjilan , në vitin 1971, aty kreu detyrën e referentit për kalkulant I të ardhurave të punëtorëve A.P rrsht për 7 vjet.

Në vitin 1977 kalon me detyrë në Shtëpinë e Shendetitnë Vitui, arkëtar, deri më 05.09.1990 ku perjashtohet nga puna me prurjen e masat e dhunshmeserbe nga organet e segurimit te pushtetit jugosllavo-serb.

Gjat kësaj kohe për 9 vje rradhazi ishte marre me veprimtarime aktive në kuadër të LDK-së, ku dhe u zgjodh sekretar i Nëndegës në fshatin Budrikë, prej 11.10.1990 deri më 21.09.1993.

Ka kryer edhe detyren e kryetarit të Komisionit për Informim në periudhën prej 01.01.1995 deri 25.03.1999.

Pas perfundimit të luftës prapë punon në shtëpinë e Shëndetit në Viti në cilësinë e arkëtarit..

Biografia e marrë nga libri i Autorit Ukshin Rr. Ukshini librin me titull “DHUNË E TERROR MBI SHQIPTARËT “- (1990 – 1999).

Së shpejti me nje biografi permbajtesore per personalitetin e Ukshin Rr.Ukshinit.

(Artikullin e realizoi; Enver Sahiti).

Të ngjajshme