Kush është Rina Rasimi?

 Kush është Rina Rasimi?

Edhe Rina Rasimi ishte nxënëse e shkollës tonë. Kjo është nga fshati Përlepnicë, qyteti i Gjilanit. Arsimin fillor e ka përfunduar në shkollën e mesme të ulët “Skënderbeu” në Përlepnicë, ndërsa atë të mesëm të lartë në shkollën ekonomike “Marin Barleti” në Gjilan. Studimet baçelor dhe master i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, në Fakultetin e Filologjisë, dega e Letërsisë shqipe, ndërkaq në vitin 2019 është pranuar në studimet e doktoratës në Universitetin e Prishtinës, në po të njëjtën degë.

Pas përfundimit të studimeve baçelor ka punuar në shkollën e mesme të ulët “Hello academy of education” në Gjilan si mësimdhënëse e gjuhës dhe e letërsisë, më pas edhe në shkollën e mesme të ulët “Akademia Ora”, në Prishtinë.

Që nga viti 2019 është asistente e angazhuar e lëndëve të Letërsisë në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, në Fakultetin e Edukimit.

Zyrja për Cilësi dhe Shkolla takon biznesin.

/SH.M.E”Marin Barleti” Gjilan/

Të ngjajshme