Imamët e xhamisë së Desivojcës

 Imamët e xhamisë së Desivojcës

Kjo xhami është qendër e besimtarëve që arrijnë nga të gjitha fshatrat për rreth. Ata lidhen me këtë xhami qysh prej ndërtimit të saj më 1816. Xhamia është meremetuar më vonë me material të fortë. Ajo më vonë është zgjëruar.

Imamët që shërbyen në xhaminë e Desivojcës. 1. Jakup ef . Shkodra nga Desivojca, kishte shërbyer shumë vite.

2. Isuf ef. Shkodra nga Desivojva, edhe ky kishte kryer detyrën e imamit në këtë xhami.

3. Hfz .Hysen Shkodra ishte imam me ideale të larta fetare dhe kombëtare.

4. Ismajl ef . Jakupi, i lindur në Desivojcë, shumë dekada kreu misionin islam në këtë xhami.

5. Tefik ef . H. Jakupi, shumë vite punoi imam në xhaminë e Krilevës.

6. Mulla Zeqir ef . N. Murati, ishte imam prej 5.1.1941 deri më 20.5.1977, përplotë 36 vite e 8 muaj. Puna, fjala dhe vepra e hoxhës tonë të madh Zeqir ef . Muratit edhe sot kujtohet me respekt të madh.

7. Faik ef. Z. Murati, detyrën e imamit e mori nga babai i tij prej vitit 1977.

Shënimet nga. Mulla Faik Z. Murati, 59 vjeçar, Laçiq. Monografi: Desivojca nëpër kohë, 2000 Tregoi: Faik ef. Murati , 20.8.1999 Laçiq.

Të ngjajshme