Çfarë të përfshini në CV nëse nuk keni përvojë pune?

 Çfarë të përfshini në CV nëse nuk keni përvojë pune?

Gjetja e një pune, nganjëherë edhe çfarëdo, mund të jetë e vështirë, por është akoma më e vështirë kur nuk keni një listë me referenca ose përvojë të shumtë të punës. E nëse nuk keni një të tillë, atëherë do ta shihni veten që keni ngecur, punëdhënësit nuk duan t’ju punësojnë nëse nuk keni punuar më parë, por si do të grumbulloni përvojë pune nëse nuk punësoheni në radhë të parë?

Mos u dekurajoni! Sepse ka mënyra për t’i plotësuar hapësirat e zbrazëta të CV-së tuaj edhe atëherë kur ju duket se nuk keni çfarë të vendosni në të. Ndiqni këta hapa për ta krijuar një CV e cila do t’jua hapë dyert edhe pa pasur përvojë pune!

Vlerësoni atë që ofroni

Kur të mësoni se si të shkruani një CV pa përvojë, përpiquni që atë që ju mungon ta plotësoni me motivimin tuaj për të punuar fort në atë punë! Vendosni një herë veten në vendin e punëdhënësit, pse do ta punësonit dikë, kur ka 100 aplikantë të tjerë më me shumë përvojë?”

Çelësi për të kuptuar se si të bëni një CV pa përvojë është të gjeni se ku sfondi juaj përputhet me detyrat e përshkruara në përshkrimin e punës. Bëjani vetes këto pyetje:

Cilat aftësi, mundësi dhe kredenciale renditen si të dëshirueshme?

A ofroni kompetenca, atribute personale ose përvojë të papaguar që kompensojnë mungesën e historisë suaj të punës?

Si do të përfitonte punëdhënësi nëse do të punësoheshit?

Cilat janë pesë arsyet kryesore që duhet të përzgjidheni për një intervistë?

Zgjidhni formatin e duhur

Dy formatet më efektive të CV-së që mund t’u drejtoheni kur shkruani një CV pa përvojë janë funksionale dhe të kombinuara. Hiqni dorë nga rezymetë rreptësishtë kronologjike, të cilat vënë theksin në historinë tuaj të punës!

Opsioni juaj i parë janë CV-të funksionale, të cilat i theksojnë aftësitë tuaja të lidhura duke minimizuar kronologjinë tuaj të punës. Në vend që të citojë datat e punësimit, ky format përdor kategoritë për të theksuar aftësitë tuaja. Për shembull, nëse po kërkoni një pozitë sekretari, por nuk keni ndonjë përvojë të ngjashme, mund të krijoni kategoritë e mëposhtme: “Aftësi kompjuterike”, “Komunikime ndër personale” dhe “Aftësitë e menaxhimit të zyrës”.

CV-ja e kombinuar është një CV kronologjike që çon me një përmbledhje të kualifikimeve, në të cilën ju theksoni kredencialet që ju kualifikojnë më shumë për punën që po përpiqeni të arrini. Fakti është se punëdhënësit dhe rekrutuesit janë shumë të zënë, kështu që ju duhet të tërhiqni vëmendjen e tyre menjëherë. Ka kuptim që ky seksion do të ishte një shpjegim i detajuar, personal dhe i plotë, por shumë njerëz bëjnë gabim duke shkruar një deklaratë të paqartë dhe të turbullt. Një arsye specifike përse po aplikoni ju bën të dukeni të vendosur dhe të përkushtuar.

Theksoni vlerat tuaja në CV

Pavarësisht se cilën formë të CV-së keni zgjedhur keni nevojë për përmbajtje bindëse për të bindur punëdhënësin që t’ju japin një shans. Kur përcaktoni se si të krijoni një CV pa përvojë, merrni parasysh këto fusha të rëndësishme:

Punësimi i mëparshëm: Pozitat me kohë të pjesshme dhe punët e përkohshme janë forma të vlefshme përvoje. Përqendrohuni në arritjet dhe kontributet tuaja për të treguar se jeni një punëtor i orientuar drejt rezultateve!

Vullnetarizmi: Edhe pse nuk paguhet, puna vullnetare duket e mrekullueshme në një CV. Jo vetëm që tregon disa aftësi të vlefshme që mund të keni marrë, por është gjithashtu një përshtypje mbresëlënëse për karakterin tuaj. Të qenit i përkushtuar për të ndihmuar të tjerët, edhe pa ndonjë kompensim monetar, është një mënyrë e shkëlqyer për t’i treguar një punëdhënësi të ardhshëm se jeni një lojtar në ekip.

Aftësitë kryesore: CV-të tipike ju lënë një hapësirë të hapur për të nxjerrë në pah çdo aftësi përkatëse që zotëroni për punën për të cilën po aplikoni. Ajo pjesë mund të jetë me të vërtetë vendi i cili do ta bëjë magjinë. Shembull:

gjuhë të huaja

aftësitë teknike

aftësi organizative

aftësi për komunikim ndër personal dhe me shkrim

zgjidhjen krijuese të problemeve

aftësia kërkimore

marrëdhëniet me klientët

aftësia për të zotëruar shpejt konceptet e reja

aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur ose si pjesë e një ekipi

potencial drejtues

Arsimi: Seksioni juaj arsimor mund të veprojë si një lloj zëvendësimi për mungesat e përvojave të punës. Gjithçka ka të bëjë me mënyrën se si e tregoni, prandaj sigurohuni që të përfshini çdo gjë që ka mundësinë të shtojë vlerë në CV-në tuaj! Përshkruani kurse, projekte shkollore, praktika dhe aktivitete jashtëshkollore që janë të rëndësishme për qëllimin tuaj të karrierës!

Të ngjajshme