Çfarë është “Cloud Technology”

 Çfarë është “Cloud Technology”

Cloud computing është ofrimi i shërbimeve të ndryshme të internetit. Mjete të tilla përfshijnë ruajtjen e të dhënave, serverët, bazat e të dhënave, aplikacionet dhe rrjetet. Ruajtja e bazuar në cloud computing ju lejon të ruani skedarë në një rrjet qendror dhe jo në një pajisje ruajtëse lokale ose hard disk. Për sa kohë që një pajisje elektronike akseson internetin, të dhënat dhe programet softuerike janë në dispozicion për përdorim. Për shumë arsye,
Cloud Computing është një opsion popullor për individët dhe kompanitë, duke përfshirë kursimet e kostos, rritjen e produktivitetit, shpejtësinë dhe efikasitetin, performancën dhe mbrojtjen.

Cloud computing technology është një teknologji sipas kërkesës ku përdoruesit përdorin burimet e IT-së mbi platformën e internetit dhe punojnë në mekanizmat e pagesës për përdorim në vend të teknologjive të mëparshme të bazuara në pajtim.

Ekzistojnë shërbime të ndryshme të teknologjisë cloud, të cilat janë shumë të njohura dhe të përdorura gjerësisht në botën e sotme, si ruajtje dhe rezervë e madhe, testimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, analizimi i të dhënave dhe ofrimi i softuerit përkatës sipas kërkesës.

Pse e përdorim?

Cloud computing technology është një platformë e drejtuar nga interneti ku burimet transferohen përmes kanaleve të rrjeteve nga serveri në klient që zëvendëson përdorimin e harduerit fizik dhe softuerit.

Prandaj, në botën e sotme, ku teknologjia po përmirësohet me shpejtësinë e dritës, është shumë e rëndësishme të dihet se për cilën teknologji të drejtoheni dhe përdorimin e duhur të teknologjisë. Kështu, teknologjia cloud hyn, dhe pavarësisht se ka efekte negative në internet, ajo mbetet teknologjia më e shpejtë për të punuar dhe u bë tendenca më e fundit në tregun e sotëm. Pra, qëllimi i përdorimit të tij është të diversifikojë burimet në mbarë botën duke ndërlidhur klientët dhe duke u dhënë përdoruesve të biznesit mundësinë për të zgjeruar tregun e tyre duke mbajtur klientët e tyre në këtë fushë duke përdorur burimet e duhura në kohën e duhur.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

Të ngjajshme