Bashkimi familjar në Zvicër, çka duhet të dini

 Bashkimi familjar në Zvicër, çka duhet të dini

Vizat e mëposhtme jo-imigruese për qëndrim të gjatë zviceran janë në dispozicion

Kantonet zvicerane vendore lëshojnë leje qëndrimi. Ju do të duhet të aplikoni për një në zyrën tuaj të imigrimit kantonal sapo të mbërrini në Zvicër. Sigurohuni që ta bëni këtë brenda 90 ditëve të para të qëndrimit tuaj, përndryshe mund të rrezikoni heqjen e vizës, përcjell albinfo.ch.

Vizat e mëposhtme jo-imigruese për qëndrim të gjatë zviceran janë në dispozicion.

Vizat studentore

Shtetasit jo-BE/EFTA që duan të studiojnë për një kohë të gjatë në Zvicër, siç janë ata të diplomuar ose pasuniversitar, mund të aplikojnë për një vizë studentore zvicerane. Ju do të duhet të tregoni dëshmi për:

burime financiare për të mbuluar qëndrimin tuaj në Zvicër

Sigurimi shëndetësor zviceran

konfirmimi i vendosjes së studimit në një institucion arsimor zviceran

pagesa e tarifave të kursit

certifikatat dhe kualifikimet e nevojshme arsimore

letër që përshkruan planet tuaja pas studimit

Pas gjashtë muajsh, ju mund të punoni deri në 15 orë në javë gjatë afatit dhe me kohë të plotë gjatë pushimeve. Nëse mbani një diplomë Master dhe do të punoni në universitet mund të filloni punë menjëherë.

Vizat e punonjësve të përkohshëm

Vizat e punës jepen vetëm në Zvicër për ata që tashmë kanë një ofertë pune. Ju nuk mund të vini në Zvicër me një vizë tjetër dhe pastaj të kërkoni punë. Vizat e punës së përkohshme janë në dispozicion për ata që punësohen në Zvicër me kontrata me afat të caktuar. Ju do të duhet të siguroni:

konfirmimi i ofertës për punë

Sigurim shëndetësor

dëshmi se keni aftësitë dhe kualifikimet për të bërë punën

Ju mund të merrni një vizë pune të përkohshme për të punuar në Zvicër si au pair nëse jeni të moshës 18-25 vjeç, por ju duhet të merrni një vendosje përmes një agjencie të licencuar përmes Sekretariatit Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO).

Vizat familjare jo-emigruese

Nëse dëshironi të vini në Zvicër për të qëndruar me një partner ose të afërm për një periudhë të kufizuar kohore që është më e gjatë se tre muaj, do të duhet të aplikoni për një vizë bashkimi familjar të kategorisë D së bashku me një leje qëndrimi të përkohshëm.

Ju mund ta bëni këtë nëse jeni:

bashkëshorti i një shtetasi ose banori zviceran

fëmijë i një qytetari ose banori zviceran

prind ose gjysh i një qytetari ose banori zviceran i cili është nga një vend i BE/EFTA

Ju do të duhet të tregoni dëshmi për:

marrëdhënie me anëtarin e familjes që po bashkoheni në Zvicër (p.sh., certifikatë martese, certifikatë lindjeje)

Sigurim shëndetësor

dëshmi e ekzistencës financiare për qëndrimin tuaj

dëshmi se mund të plotësoni kërkesat gjuhësore për kantonin zviceran në të cilin po qëndroni (A2 për të shkruar, B1 për të folur)

Vizat imigruese zvicerane

Nëse planifikoni të zhvendoseni në Zvicër ose të qëndroni për një periudhë të pacaktuar kohe, do të duhet të aplikoni për vizën kombëtare të kategorisë D në të njëjtën mënyrë sikur të vinit me një vizë jo-emigruese, përcjell tutje albinfo.ch.

Fëmijët dhe bashkëshortët/partnerët nga vendet jashtë BE/EFTA mund të bashkohen me rezidentët zviceranë të cilët kanë ose një leje qëndrimi të përhershëm “C” ose shtetësi zvicerane duke përdorur vizën e bashkimit familjar. Nëse banori zviceran është nga një vend i BE/EFTA, atyre gjithashtu mund t’u bashkohen prindërit dhe gjyshërit. Ata që jetojnë në Zvicër me leje të përkohshme B ose L nuk kanë të drejta automatike për t’u bashkuar me anëtarët e familjes. Sidoqoftë, kantonet mund ta lejojnë këtë nëse vërtetohet se anëtarët e familjes mund të strehohen dhe do të jenë në gjendje të mbajnë veten pa përdorur fondet publike. Studentët me leje B ose L zakonisht nuk mund të sjellin anëtarët e familjes me ta.

Fëmijëve nën 12 vjeç, përfshirë fëmijët e birësuar, automatikisht u jepet një leje “C” për qëndrim të përhershëm kur bashkohen me prindërit. Ata nuk kanë pse të plotësojnë kërkesat e qëndrimit.

Viza pune

Nëse dëshironi të vini dhe të punoni në Zvicër si punonjës, duhet të siguroni një kontratë pune para se të hyni në vend.

Punëdhënësi juaj i ardhshëm do t’i paraqesë një kërkesë për autorizim Sekretariatit Shtetëror për Migracionin (SEM). Ky autorizim në përgjithësi i jepet vetëm qytetarëve jo-BE/EFTA të cilët janë menaxherë, specialistë ose ndryshe shumë të aftë, nëse kuotat e lejojnë atë, dhe nëse asnjë person i BE/EFTA nuk është në dispozicion për të bërë punën.

Për kontratat afatgjata të punës, fillimisht do të merrni një leje “B” të cilën mund ta rinovoni derisa të jeni në gjendje të aplikoni për një leje zgjidhjeje “C”. Pasi të keni një leje “C”, do të jeni në gjendje të lëvizni lirshëm midis kantoneve dhe të aplikoni për çdo punë në Zvicër.

Vizat e biznesit

Zvicra nuk ofron viza për njerëzit që vijnë dhe fillojnë biznesin e tyre zviceran. Në përgjithësi, vetëm banorët e përhershëm dhe qytetarët mund të punojnë në vend në cilësinë e të vetëpunësuarve.

Sidoqoftë, ekziston një vizë investimi për sipërmarrësit të cilët janë të gatshëm të paguajnë një taksë vjetore prej 150,000 deri në 1 milion CHF (në varësi të kantonit). Ju duhet të demonstroni se sipërmarrja e biznesit do të krijojë vende pune dhe mundësi ekonomike.

Ju do të duhet të siguroni:

dëshmi të fondeve në dispozicion për të investuar;

informacion se si do të përfitojnë fondet për qytetarët zviceranë dhe ekonominë zvicerane;

informacion mbi kompaninë që do të marrë fondet (p.sh. Nenet e Shoqatës, ose një plan biznesi të detajuar nëse doni të krijoni një kompani të re)

Viza e investitorit të biznesit do t’ju japë të drejtën për një leje qëndrimi të përhershëm zviceran.

Vizë pensioni

Shtetasit jo-BE/EFTA mund të dalin në pension në Zvicër me vizë kombëtare të kategorisë D nëse:

mund të dëshmojnë se kanë burime adekuate për të mbështetur daljen në pension në Zvicër

të marrë një policë të sigurimit shëndetësor

demonstroni lidhje të ngushta personale me Zvicrën, të tilla si anëtarët e familjes që jetojnë në vend, që zotërojnë prona të paluajtshme ose bëjnë udhëtime të shpeshta në Zvicër

Aplikantët e suksesshëm do të marrin një leje qëndrimi të përkohshme “B” me një shans për të aplikuar për një leje “C” për qëndrim të përhershëm pasi të plotësojnë kërkesat.

SEM lëshon vetëm një numër të kufizuar lejesh çdo vit dhe ato jepen sipas gjykimit të kantoneve individuale. Prandaj shanset tuaja për një vizë pensioni në Zvicër varen nga fuqia e aplikimit tuaj.

Viza e investitorit zviceran të biznesit është gjithashtu e hapur për pensionistët që duan të shpejtojnë vizën dhe vendbanimin e tyre dhe janë të gatshëm të investojnë shumën minimale.

Të ngjajshme