A PO E SHPËTON PRODHUESIN VENDOR PANDEMIA?!

 A PO E SHPËTON PRODHUESIN VENDOR PANDEMIA?!

Fitim Guda

Ne shikim te pare titull provokativ, por ne esence shume i vertete….

Qe me paraqitjen e pandemise ne bote ka ndryshuar dukshem menyra shit-blerjes se produkteve te nevojshem per jete.

Ne bote kjo forme e njohur si E-tregtia edhe me par ishte majfte e zhvilluar, mirpo qe nga pandemia llogaritet qe 25% e qarkullimit ne SHBA eshte online, deri sa ne Britani arrin vleren e 38% te qarkullimit, ne Bote llogaritet se 30% e te gjithe qarkullimit eshte shitje online, vendet qe prijne ne kete drejtim jane vendet Nordike!

Po ti kthehemi ketyre zhvillimeve ne ekonomit rajonale e posaqerisht ne Kosove!

Edhe Kosova nuk ka mundur te jete imune nga ky fenomen global, ne raport me qarkullimin 2.3 milion euro te gjashtmujorit te kaluar kete gjasht mujor kemi rritje ne 2.4 milion euro shitje!

Kjo menyre e shitjes ka efektet e veta qofte pozitive dhe negative, nder efektet pozitive llogaritet shpejtesia e blerjes, çmimi me i ulet, ndersa efektet negative zvoglimi i numrit te punetoreve ne shitjet me pakice!

Kur te meret perbaze qe qendrat e medha tregtare qe kane nje forme monopolit jane shitesit kryesor te ketyre produkteve, dhe jane shkaterruesit me te medhenje te prodhimtarise vendore permes formave nga me te ndryshmet te shantazheve dhe kushtezimeve nga me banalet (rabati vjetor, rabati ne faktura, pagesa e ballinav, lojrat 1+1) atehere lirisht mund te konkludojme se shitja online e cila ka mar hov sidomos pas pamdemise po del te jete shpetimtare per prodhues!

Krijimi i raportit prodhues-bleres duke i anashkaluar keto kompani monopoliste do te jete jetike per zhvillimin e prodhimit vendor!

Të ngjajshme