???????? ? ??????? ?ë ?????????? ?ë ???????? ? ?ë????????ë? ?????? ka përfunduar me sukses të plotë nga implementuesi UNOPS

 ???????? ? ??????? ?ë ?????????? ?ë ???????? ? ?ë????????ë? ?????? ka përfunduar me sukses të plotë nga implementuesi UNOPS

Projekti është mundësuar nga Banka Botërore – Ministrin e Shëndetësisë dhe SHSKUK, ndërsa Implementimi i projektit është bërë nga UNOPS.

Tani më në Spitalin e Përgjithshëm Gjilan burime të O² kemi mbi 260 burime kryesore për përdorim të oksigjenit nga pacientët në nevojë.

Repartet në të cilat është bërë zgjerimi i rrjetit janë: Infektiva, Interna, kurse Pulmologjia është përfunduar nga LuxDev në bashkëpunim me UNOPS.

Të ngjajshme