Zvicër, marrja e shtetësisë, kush përjashtohet nga testimi

 Zvicër, marrja e shtetësisë, kush përjashtohet nga testimi

Marrja e nënshtetësisë zvicerane nuk është e lehtë. Një provim natyralizimi është pjesë e kësaj procedure, megjithëse ka përjashtime, përcjell albinfo.ch.

Ashtu si në vendet e tjera, në Zvicër të bëhesh shtetas varet nga kalimi i një testi natyralizimi.

Por, ndryshe nga shumica e vendeve, Zvicra nuk ka një test kombëtar standard që administrohet në të gjithë vendin; në vend të kësaj, çdo kanton dhe komunë mund të hartojnë listën e tyre të pyetjeve – me shkrim, me gojë ose të dyja.

Në mënyrë tipike, kandidatët duhet të demonstrojnë njohuritë e tyre për Zvicrën për sa i përket gjeografisë, historisë dhe institucioneve politike, si dhe njohjen me komunitetet e tyre lokale.

Për më tepër, njohja e gjuhës së kantonit është gjithashtu një kërkesë (lexoni më shumë rreth kësaj më poshtë).

Këtu mund të grumbulloni se çfarë ka rezervuar kantoni për ju.

A duhet që çdo aplikant ta kalojë këtë test?

Në përgjithësi, të gjithë ata që aplikojnë për natyralizim të zakonshëm do të duhet t’i nënshtrohen (dhe sigurisht të kalojnë) provimin, çfarëdo forme që të ketë në një kanton të caktuar.

Ata që kërkojnë opsionin e shpejtë (i njohur edhe si “i thjeshtuar” ose “i lehtësuar”), mund të gjejnë më shumë fleksibilitet në kërkesat e provimit, në varësi të rrethanave të tyre personale.

Për shembull, të ashtuquajturit të huaj të gjeneratës së tretë – ata që kanë lindur në Zvicër dhe kanë jetuar gjithë jetën këtu – ose bashkëshortët e shtetasve zviceranë që plotësojnë kriteret e qëndrimit dhe të integrimit – mund të zbulojnë se testi nuk është asgjë më shumë se një bisedë me autoritetet lokale të natyralizimit.

Siç thotë një amerikan që është i martuar me një zviceran (dhe për këtë arsye po aplikon për një procedurë të shpejtë): “Më duhej të shkoja për një intervistë në një stacion policor lokal në qytetin tim. Personi më bëri disa pyetje të tilla si ‘ A ndiheni mirë të integruar në komunitetin tonë” dhe “a është gjuha juaj mjaft e mirë për të komunikuar me vendasit.” Pas kësaj, filloi të bjerë borë dhe oficerit të policisë iu desh të shkonte drejtpërdrejt në trafik. Menjëherë pas kësaj, mora një letër nga kantoni duke më përgëzuar që jam bërë zviceran”.

Në asnjë mënyrë nuk duhet të merret ky shembull si një prirje e përgjithshme. Por kjo tregon se në disa situata, faza e provimit mund të jetë relativisht pa dhimbje – veçanërisht nëse ka borë.

Pra, çdo i huaj duhet të bëjë provim apo disa persona janë të përjashtuar prej tij?

Ka disa përjashtime.

Për shembull, këto grupe në përgjithësi nuk duhet të kryejnë një test shtetësie:

Fëmijët nën moshën 18 vjeç që kërkojnë shtetësi së bashku me prindërit e tyre

Në të njëjtën mënyrë, fëmijët e huaj që janë birësuar si të mitur nga prindërit e shtetasve zviceranë nuk duhet të marrin provimin as.

Nëse aplikoni për shtetësi nëpërmjet rrugës së prejardhjes nëpërmjet prejardhjes nga babai ose nga nëna – përmes jus sanguinis – pavarësisht nga vendi juaj i lindjes, atëherë nuk keni nevojë të bëni testin. (Jus sanguinis është një ligj me të cilin shtetësia përcaktohet ose fitohet nga shtetësia e njërit ose të dy prindërve). Sipas ligjit të shtetësisë zvicerane (SCA), ju konsideroheni zviceran nëse prindërit tuaj zviceranë janë të martuar me njëri-tjetrin dhe secila palë është shtetas zviceran.

Të gjithë të tjerët duhet, në parim, të marrin provimin, por, siç u përmend, në varësi të rrethanave tuaja personale, kjo mund të jetë një çështje joformale.

Por ka edhe më shumë: gjuha

Nëse nuk përjashtoheni fare nga testi, shumica e aplikantëve duhet të kalojnë testin e gjuhës.

Në janar 2019, qeveria prezantoi rregulla të reja për njohjen e gjuhës të nevojshme për të marrë nënshtetësinë zvicerane.

Secili prej niveleve është vendosur nga Sekretariati Shtetëror për Migracionin (SEM) dhe bazuar në Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencës (CEFR), një përkufizim i niveleve të ndryshme gjuhësore me gojë dhe me shkrim të krijuar nga Këshilli i Evropës.

Kështu duken kërkesat e SEM, me rregullat për aftësinë e të folurit më të lartë se për atë të shkruar.

Kjo është ajo që do të thotë nivele të ndryshme:

A1 A2: Fillestar

B1 B2: E ndërmjetme

C1 C2: E avancuar

Ju nuk mund të bëheni qytetar nëse nuk mund të provoni se aftësitë tuaja korrespondojnë të paktën me nivelin në këtë grafik.

Vetëm dy grupeve u jepet një përjashtim nga kjo kërkesë:

Të huajt që kanë lindur në Zvicër, kanë jetuar këtu gjithë jetën e tyre këtu dhe kanë kaluar nëpër sistemin e detyrueshëm shkollor zviceran.

Emigrantët nga Gjermania, Franca, Italia dhe Austria, për sa kohë që jetojnë në kantonin e përshtatshëm për gjuhën

Sidoqoftë, mbani në mend se këto janë kërkesat minimale kombëtare, me kantone individuale të lira për të vendosur kritere më të rrepta – dhe disa e kanë bërë këtë. Kjo do të thotë që nëse aplikoni për natyralizim në një nga këto kantone, duhet të përmbushni rregullat e tyre individuale të gjuhës.

Të ngjajshme