Librat “Edukatë muzikore 3” dhe “Art muzikor 8” nga Presorët Adhurim Rasimi& Violeta Krasniqi

 Librat “Edukatë muzikore 3” dhe “Art muzikor 8” nga Presorët Adhurim Rasimi& Violeta Krasniqi

Postimi në facebook nga Adhurim Rasimi :

Jemi të nderuar që librat “Edukatë muzikore 3” dhe “Art muzikor 8”, janë përzgjedhur të parat për të qenë pjesë e edukimit të përgjithshëm muzikor, në shkollat fillore dhe të mesme të ulëta.

Si bashkautorë me kolegen Violeta Krasniqi,

falënderojmë për bashkëpunimin shtëpinë botuese “Albas” dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë proces.

Të ngjajshme