Kush ishin 𝟐𝟗 𝐦ë𝐬𝐢𝐦𝐝𝐡ë𝐧ë𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐩𝐚𝐫ë 𝐭ë 𝐆𝐣𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐭 𝐧ë 𝐆𝐣𝐢𝐥𝐚𝐧 (1960)

 Kush ishin 𝟐𝟗 𝐦ë𝐬𝐢𝐦𝐝𝐡ë𝐧ë𝐬𝐢𝐭 𝐞 𝐩𝐚𝐫ë 𝐭ë 𝐆𝐣𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐭 𝐧ë 𝐆𝐣𝐢𝐥𝐚𝐧 (1960)

Mësimdhënësit e parë të gjimnazit në Gjilan këta ishin:

🔘Nevruz Nura,

🔘Tasim Sylejmani,

🔘Kurtesh Ahmeti,

🔘Nijazi Fehmiu,

🔘Ekrem Gjinolli,

🔘Ali Bajrami (Gjakovë),

🔘Kefsere Mahmuti,

🔘Sadullah Brestovci,

🔘Vehbi Orana,

🔘Mehmet Kurteshi,

🔘Shefqet Bërlajolli (Pejë),

🔘Tahir Z. Berisha,

🔘Behxhet Arapi dhe të tjerë. Më vonë erdhën:

🔘Rashit Gashi,

🔘Ruzhdi Ushaku,

🔘Ferat Rexhepi,

🔘Misim Avdiu,

🔘Reshat Ramadani,

🔘Abdylaziz Veseli,

🔘Muzafer Gjinolli,

🔘Emrush Haliti,

🔘Zijadin Munishi,

🔘Jashar Jashari,

🔘Haxhi Vokshi,

🔘Ajshe Gashi,

🔘Qemajl Halimi,

🔘Hamzë Halimi,

🔘Adem Meshina,

🔘Xhemail Pllana dhe të tjerë.

Të ngjajshme