Konkurs për 𝗽𝗲𝘀ë 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗮 në Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit

 Konkurs për 𝗽𝗲𝘀ë 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗮 në Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit

Sipas konkursit, po kërkohen një specialist i Kardiologjisë, dy specialistë të Mjekësisë Emergjente dhe dy specialistë të Radiologjisë.

Afati për paraqitjen e aplikimeve është i hapur deri më 7 nëntor.

Kujtojmë se në vazhdimësi po ka ikje të stafit mjekësor nga institucioney publike të shëndetësisë.

Mungesat e anesteziologëve dhe të infermierëve janë më të vërejtshmet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe, sipas të gjitha gjasave, ato nuk do të mund të adresohen së shpejti.

Sipas të dhënave të Odës së Mjekëve të Kosovës, 580 mjekë janë larguar nga Kosova – vend me 1.7 milion banorë – në periudhën 2018-2021.

Të ngjajshme