Historiku për qytetin e 𝐏𝐞𝐣ë𝐬

 Historiku për qytetin e 𝐏𝐞𝐣ë𝐬

Shkruan: Prof. Ass. Dr. Isuf Ahmeti

Peja si qytet përmendet që nga viti 1202, gjatë periudhës së feudalizmit të zhvilluar, kurse në kartën e Stevan Prvovençanit rreth vitit 1215 përmendet si fshat në rrafshin e Hvosnos. Kah fundi i shek. XIII përmendet si “Pek” dhe “Pek arhiepiskupova”, kurse në burimet arkivale dhe të defterëve osmanë përmendet me emrin ايبك (Ipek). Në shek. XIV Peja përmendet nga raguzanët dhe kotorrasit që shkonin për të tregtuar në Pejë “in Pecho”, kurse në vitin 1378 përmendet karvani “in novam montem Pech et Prisren”. Të dhënat historike thonë se Peja me rrethinë pas betejës së Kosovës 1389 e deri më 1462 administrohet një herë nga Balshajt e pastaj nga Dukagjinët.

Të ngjajshme