Haxhi Ismet Mustafa në moshën 62 vjeçare magjistron me notën 10

 Haxhi Ismet Mustafa në moshën 62 vjeçare magjistron me notën 10

Haxhi Ismet Mustafa nga Rainca e Preshevës 62 vjeçar, sot në hapësirat e universitetit shtetëror të Tetovës drejtimi i matematikës mbrojti temën e diplomës të magjistraturës.

Ismet Mustafa gjatë prezantimit të temës me titull “Stabiliteti i njehësimeve numerike” komisionerët e udhëhequr nga profësorët: prof.dr Lazim Kamberi, prof.dr Xhevahir Beqiri dhe mentori i kandidatit prof.dr. Billadh Shahini vlerësuan prezantimin e punimit me notën dhjetëshe (10).

Ismet Mustafa është i lindur më 18.08.1959 në fshatin Bërçec – Raincë, komuna e Preshevës.

Në vitin 1964 regjistrohet në shkollën fillore “Zenel Hajdini” në Bërçec paralele e ndar e shkollës fillore të fshatit Raincë prej klasës së parë deri në klasën katërt.Më pas prej klasës së pestë deri në klasen tetë vijoi mësimet në Raincë.

Shkollën e mesme gjimnazin e kreu në qytetin e Preshevës, dhe më pas vazhdoi studimet në vitin 1977 shkollën normale dY vjeçare në degën matematikës në universitetin e Prishtinës me çrast në vitin 1978/79 diplomoi dhe mori titullin arsimtar i lëndës së matematikës.

Po të njëjtin vit filloi të punoi në shkollën e fillore “Muharrem Kadriu” në fshatin Tërnoc të Bujanocit e më pas vazhdoi të punoj në shkollat të ndryshme të Luginës së Preshevës.

Në vitin 2009 vazhdoi rrugëtimin e dijes drejt studimeve në ndrejtimin e matematikës në universitetin e Tetovës dhe mori titullin profesor i lëndës së matematikës .

Vite më pas vendosi të vazhdoi rrugëtimin drejt diturisë në studimet postdiplomike në Universitetin Shtetëror të Tetovës.

Pas angazhimeve dhe studimive gjatë këtyre viteve, në fund të moshës 62 vjeçare haxhi Ismet Mustafa nga fshati Raincë të Preshevës mori titullin magjistër i lëndës së matematikës.

Mr Ismet Mustafa edhe pse mjaft i shtyer në moshë gati krejt në fund të karierës së tij si mësimdhënës vazhdon të punoj si mësimdhënës i pa lodhur me një eksperiencë pune në lëndën e matematikës në shkollën fillore “Zenel Hajdini” në fshatin e tij ku dhe jeton./Lugina Press/

Të ngjajshme