Banka Botërore thotë se përkrah reformimin e skemave të ndihmës sociale në Kosovë, ndahen 47 milionë euro kredi

 Banka Botërore thotë se përkrah reformimin e skemave të ndihmës sociale në Kosovë, ndahen 47 milionë euro kredi

Banka Botërore njofton se ka miratuar Projektin e Reformës së Sistemit të Ndihmës Sociale për Kosovën, i cili sipas tyre, synon ta përmirësojë paanshmërinë dhe përshtatshmërinë e programeve të ndihmës dhe mbrojtjes sociale.

Sipas BB-së, mbështetja financiare për këtë projekt është 47 milionë euro kredi nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) me afat të shlyerjes për 30 vjet.

Të ngjajshme