1,547 euro në muaj paguhet një deputet i Kuvendit të Kosovës

 1,547 euro në muaj paguhet një deputet i Kuvendit të Kosovës

Paga bazë e një deputeti në Kosovë është 1,547 euro në muaj ose 18,564 euro në vit.

Kompensimi mujor për pjesëmarrje në seanca plenare është 240 euro, ndërsa kompensimi për mbledhje të komisioneve është 160 euro.

Të 120 deputetët kanë edhe të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhëtimit brenda dhe jashtë vendit me detyra zyrtare.

Në formularët e deklarimit të pasurisë në Agjencinë Kundër Korrupsionit të Kosovës thuhet se deputetët marrin deri në 23 mijë euro pagë vjetore dhe kompensime të tjera.

Sipas Rregullores së Punës së Kuvendit të Kosovës, për t’i përfituar këto të ardhura, deputeti është i detyruar të marrë pjesë në seancat plenare dhe në mbledhjet e organeve ndihmëse të Kuvendit, në të cilat është anëtar.

Të ngjajshme