𝗧𝗲𝗷𝗸𝗮𝗹𝗶𝗺 𝗶 𝘀𝗵𝗽𝗲𝗷𝘁ë𝘀𝗶𝘀ë, 𝗴𝗷𝗶𝗹𝗮𝗻𝗮𝘀𝗶𝘁 𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗿𝗲𝘁 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁ë 𝘀𝗵𝗼𝗳𝗲𝗿𝗶 𝗽ë𝗿 𝗻𝗷ë 𝘃𝗶𝘁

 𝗧𝗲𝗷𝗸𝗮𝗹𝗶𝗺 𝗶 𝘀𝗵𝗽𝗲𝗷𝘁ë𝘀𝗶𝘀ë, 𝗴𝗷𝗶𝗹𝗮𝗻𝗮𝘀𝗶𝘁 𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗿𝗲𝘁 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁ë 𝘀𝗵𝗼𝗳𝗲𝗿𝗶 𝗽ë𝗿 𝗻𝗷ë 𝘃𝗶𝘁

Policia e Kosovës për rajonin e Gjilanit ka njoftuar se me datën 15.01.2023 ka hasur në një kundërvajtës në zonën ku kufizimi i shpejtësisë së lejuar është dyzet (40) km/h duke vozitur me shpejtësinë njëqind e njëzet e pesë (125) km/h.

Të njëjtit i është shqiptuar dënimi në vlerë prej pesëqind (500) eurove, konfiskuar patentë shoferi me masa e përkohshëm e ndalim vozitjes në afat prej një (1) viti dhe pesë (5) pikë negative.

Të ngjajshme