𝗦𝗮 𝗳ë𝗺𝗶𝗷ë 𝘂 𝗯𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘀ë𝗻 𝗴𝗷𝗮𝘁ë 𝗻ë𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁 𝗻ë 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃ë

 𝗦𝗮 𝗳ë𝗺𝗶𝗷ë 𝘂 𝗯𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘀ë𝗻 𝗴𝗷𝗮𝘁ë 𝗻ë𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁 𝗻ë 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃ë

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar statistikat e mirëqenies sociale për nëntor 2022, ndërsa bën të ditur se gjatë muajit raportues është braktisur një fëmijë.

Publikimi i ASK-së ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontributpaguese të moshës, skemën e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara, skemën e pensioneve për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.

Po ashtu për skemën për mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, skemën për pensionet familjare, skemën për pensionet invalidore, skemën e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe veteranëve të luftës, skemën e pensioneve të Trepçës, skemën e pensioneve për Trupat Mbrojtëse të Kosovës, të Forcës së Sigurisë së Kosovës, skemën e kompensimeve për personat e verbër, të dhëna për numrin e fëmijëve të braktisur etj.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim rezulton se gjatë muajit nëntor 2022: nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 23 100 familje me gjithsej 91 263 anëtarë, dhe nga skema për mbështetje materiale familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara kanë përfituar 2 922 familje.

Ndërkaq, nga skema e pensioneve bazike të moshës janë 143 578 përfitues; nga skema e pensioneve kontributpaguese të moshës janë 48 240 përfitues; nga skema për veteranët e luftës janë 36 802 përfitues; nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara janë 19 284 përfitues.

Nga skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës janë 13 074 përfitues; nga skema për pensionet familjare janë 3 252 përfitues; nga skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik janë 2 516 përfitues; nga skema e kompensimeve për personat e verbër janë 1 849 përfitues; nga skema për pensionet e Trepçës janë 1 758 përfitues; nga skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK) janë 1 276 përfitues.

Të ngjajshme