𝗗𝗿𝗲𝗷𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀𝗵𝗮 𝗲 𝗔𝗿𝘀𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗻ë 𝗚𝗷𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗻𝗱𝗮𝗻ë 𝗠𝗶𝗿ë𝗻𝗷𝗼𝗵𝗷𝗲

 𝗗𝗿𝗲𝗷𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀𝗵𝗮 𝗲 𝗔𝗿𝘀𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗻ë 𝗚𝗷𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗻𝗱𝗮𝗻ë 𝗠𝗶𝗿ë𝗻𝗷𝗼𝗵𝗷𝗲

Duke konsideruar se siguria në shkolla dhe parandalimi i dukurive negative quhet cilësi në Arsim, Drejtoresha e Arsimit znj.

Albana Demiri sot ka ndarë mirënjohje për Policinë e komunitetit, Këshillin e prindërve dhe Këshillin e nxënësve. Falë bashkëpunimit dhe punës madhështore të tyre për parandalim të dukurive negative dhe rritjes së sigurisë për nxënësit, kemi arritur që këtë vit të cilësohemi komuna me më së paku probleme sa i përket prezencës së dukurive negative në shkolla në nivel Rajonal.

Për ta forcuar edhe më shumë bashkëpunimin për ngritjen e sigurisë në nivel edhe më të lartë, viti 2023 do të na gjejë me shumë projekte të reja në këtë fushë.

Të ngjajshme