𝐃𝐫. 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐧𝐣𝐚𝐧𝐢 𝐧𝐠𝐚 𝐆𝐣𝐢𝐥𝐚𝐧𝐢, njëri ndër Radiologët më të mirë që ka Kosova

 𝐃𝐫. 𝐒𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐧𝐣𝐚𝐧𝐢 𝐧𝐠𝐚 𝐆𝐣𝐢𝐥𝐚𝐧𝐢, njëri ndër Radiologët më të mirë që ka Kosova

Dr. Shaban Lenjani është Specialist i Radiologjisë me 32 vite përvojë pune.

Ai kreu Fakultetin e Mjekësisë në vitin 1990, ndërsa përfundoi specializimin e Radiologjisë në vitin 2000.

Dr. Shabani punon në Shërbimin e Radiologjisë pranë Spitalit Regjional në Gjilan. Gjithashtu është anëtar i Odës së Mjekëve të Kosovës si dhe anëtar i Shoqatës së Radiologjisë së Kosovës.

Të ngjajshme